Vacuum

In het vacuüm kunnen wij niet leven. In een vacuüm is er geen druk. Maar wij bevinden ons in een laag gas met een complexe samenstelling, die atmosferische laag levert wel druk. Als wij een object vacuüm zuigen wordt het door die atmosferische druk in elkaar gedrukt. Als een persoon in een luchtdichte zak of envelop wordt ingesloten en de lucht wordt daar uitgezogen dan drukt het op het lichaam van diegene die ingesloten is. Het ingesloten lichaam wordt daardoor zichtbaar. Op de foto's in dit album zijn de effecten te zien.
goast30x40cm
goud-1klnhoogte50cm
goud-2kln
goud-3kln
HLEG-kln60x60cm
goud-4kln
goud-5klnhoogte60cm
vacuum-pastic1kln20x20cm
horde-57x57kln
groep26x26