de stof vlijt zich om het lichaam waaraan het onontkoombaar zijn vormen uitleent, zonder het lichaam is de stof veroordeeld tot een amorf bestaan